L’Associació

El 20 de desembre de 2020 es va fundar la nova associació de veïnal del nucli de Can Servitge a Rajadell (Bages), antigament anomenat Sant Salvador de Vallformosa,  que a més, agrupa les anteriors “Associació de Veïns Sant salvador de Vallformosa” i l'”Associació de Propietaris de can Servitge”.

Qui som?

Som una entitat independent, sense ànim de lucre, on les persones col·laborem de forma voluntària, totalment altruista, i està integrada per totes les persones que volen ser-ne sòcies.

Què fem?

Com a associació que som, la nostra funció és vetllar pel veïnat, perquè la convivència entre tots sigui la millor possible. També per tenir més força a l’hora de reclamar a les administracions el manteniment del nostre nucli o que s’hi posin els serveis que ens calgui, tot col·laborant amb l’ajuntament i fent de pont entre aquest i els veïns.

Com ho fem?

En funció dels projectes i de les tasques que duem a terme, ens organitzem en grups de treball, formats per membres de la junta i socis.

Ens reunim periòdicament per posar en comú la feina feta i decidir com afrontar els projectes futurs, en una línia de treball oberta, social i participativa. Tothom hi té cabuda, s’escolten i recullen totes aquelles propostes i suggeriments que ens vulguin adreçar.

Per què ho fem?

Una associació veïnal és un grup de persones que conviuen en un mateix indret (barri, nucli, etc.) que decideixen de forma col·lectiva organitzar-se amb l’objectiu de millorar-lo.

La nostra voluntat és continuar millorant, identificant noves necessitats i situacions per un nucli que està en constant evolució.

La junta

La Junta és un òrgan executiu, estipulada pels estatuts de l’entitat, la qual és escollida per assemblea entre tots els socis/es de l’associació. Actualment, tal com consta en l’acta de constitució, està formada per nou membres, un president, una secretària, un tresorer, un vicepresident i cinc vocals.

Estatuts

L’Associació es regeix per uns estatuts aprovats per l’Assemblea General i registrats al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Els Estatuts contenen els drets i deures dels socis/es de l’entitat, les funcions de la Junta, el control econòmic, etc. i són públics per qualsevol persona.