Foc bacterià

El foc bacterià (Erwinia amylovora) és un organisme nociu de quarantena que ataca plantes de la família Rosàcies entre les quals es troben alguns fruiters: perera, pomera, codonyer i nesprer, així com diverses plantes ornamentals i silvestres: Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eryobotrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrus i Sorbus.

Hi ha una molt diferent sensibilitat a la malaltia segons les espècies i les varietats. Els danys poder ser molt greus, especialment en perera, ja que produeix la mort de l’arbre atacat en un curt període de temps.

Símptomes visuals

El símptoma més característic d’aquesta bacteriosi, especialment en pereres, és l’aspecte cremat de les fulles dels arbres afectats, fet que dóna nom a la malaltia. Els primers símptomes d’atac solen donar-se a la primavera, amb necrosis de flors (òrgan més sensible al foc bacterià) i un ràpid ennegriment dels brots tendres que solen corbar-se en forma de gaiata de pastor.

Símptomes en perera:


Símptomes en brot
Símptomes en fruit
Refloracions afectades
Progressió del bacteri en fusta
Símptomes en branques
Arbre molt afectat
Símptomes en corimbe a l’hivern
Xancre de foc bacterià a l’hivern

La confirmació de la presència de la malaltia requereix l’anàlisi d’una mostra per un laboratori especialitzat
Símptomes en pomera:


Símptomes en fulles i corimbe
Exsudat en brot
Pomera molt afectada

Mesures preventives:

Hi ha una molt diferent sensibilitat a la malaltia segons les espècies i les varietats. Els danys poder ser molt
greus, especialment en perera, ja que produeix la mort de l’arbre atacat en un curt període de temps.
Catalunya és reconeguda zona protegida de foc bacterià


 • Vigilar les plantacions d’espècies susceptibles, per a detectar símptomes de foc bacterià.
 • Comunicar immediatament al Servei de Sanitat Vegetal o al tècnic de la vostra ADV si observeu qualsevol símptoma sospitós.
 • Arrencar i destruir les plantacions abandonades de les espècies vegetals susceptibles.
 • Plantar solament fruiters i plantes susceptibles al foc bacterià que vagin acompanyades de passaport fitosanitari CE, amb el distintiu ZP (zona protegida)
 • No plantar plantes ornamentals susceptibles en espais públics ni carreteres.
 • Evitar el reg per aspersió.
 • Evitar qualsevol pràctica que pugui afavorir l’aparició de floracions secundàries, i en cas que apareguin, és recomanable la seva eliminació immediata.

Normativa:

Les mesures sobre prevenció i lluita contra el foc bacterià estan regulades pel Reial decret 1512/2005, de 22 de desembre, i a Catalunya pel Decret 42/2007, de 20 de febrer i la Resolució AAR/2999/2007, de 28
de setembre estableixen, entre altres, les mesures següents:
 • Obligació de comunicar si s’observa qualsevol símptoma sospitós de la malaltia.
 • Prohibició de plantar o replantar vegetals hostes mentre es mantingui vigent la zona de seguretat al voltant dels focus.
 • A tot el territori català, és obligatori arrencar i destruir les plantacions fruiteres abandonades de les espècies susceptibles.
 • Per a la introducció i el desplaçament del material hoste d’Erwinia amylovora a Catalunya, és obligatori el passaport fitosanitari, modalitat zona protegida.
 • Es prohibeix la plantació en espais públics de les demarcacions de Lleida i Girona d’espècies susceptibles al foc bacterià.
 • És prohibida la plantació de plantes susceptibles a les voreres, mitjanes i altres zones enjardinades de carreteres, autovies i autopistes d’arreu de Catalunya

Plantes susceptibles:

Chaenomeles sp (Codonyer del Japó)
Cydonia oblonga (Codonyer)
Sorbus aucuparia (Moixera de guilla)
Cotoneaster sp
Crataegus monogyna (Arç blanc)
Pyracantha coccinea
Eriobotrya japonica (Nesprer del Japó)
Mespilus germanica (Nespler)

Comuniqueu al Servei de Sanitat Vegetal qualsevol sospita de la presència de la malaltia
Més informació sobre la malaltia als Serveis Territorials a Barcelona: 93 409 20 90

Més informació a www.gencat.cat/agricultura i www.ruralcat.net            Font: www.gencat.cat


Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *