Formulari d'alta nou soci/sòcia

Informació bàsica de protecció de dades:
Les dades personals que ens faciliteu a través d'aquest formulari d'inscripció seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial amb la finalitat de dur a terme la vostra inscripció i la gestió de la relació com a soci de l’Associació de veïns i veïnes Sant Salvador de Vallformosa, Can Servitge.
Teniu dret d’accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
 
Per més informació aneu a la pàgina sobre la política de privadesa.

Actualment, l’import de la quota d’associat és de 12 euros anuals, en un sol rebut l’any.

  • Qualsevol veí o veïna es pot fer soci/sòcia de l’Associació de veïns i veïnes de
    Sant Salvador de Vallformosa, Can Servitge.
  • Com a norma general, només cal donar d’alta un sol soci/sòcia per família.
  • No és necessari estar empadronat a Rajadell ni residir al nucli.

Si ho preferiu podeu descarregar la fitxa en format PDF per imprimir, i deixar-la un com omplerta, a la bústia número 50.

download pdf, pdf, symbol-3660827.jpg

D’acord amb l’obligació d’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i La Llei orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que l’Associació de veïns i veïnes de Sant Salvador de Vallformosa, Can Servitge, estem compromesos amb la Protecció de les seves dades personals i volem proporcionar-vos tota la informació perquè conegui els tractaments que realitzem de les vostres dades personals.

També, us informem que, compromesos amb el compliment de la normativa vigent, apliquem les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, d’acord amb els possibles riscos que puguin existir per als drets de les persones.

El responsable del tractament de les vostres dades personals és l’Associació de veïns i veïnes de Sant Salvador de Vallformosa, Can Servitge, amb CIF: G42939207 i domicili al carrer Montserrat núm. 44 del nucli de Can Servitge de Rajadell (Bages).

Les vostres dades personals com a associat seran tractades per l’Associació de veïns i veïnes de Sant Salvador de Vallformosa, Can Servitge de forma legítima, sobre la base de la relació contractual que es fonamenta en la inscripció (RGPD. Article 6.1.b).

Així mateix, podrem comunicar-nos amb vós per via electrònica o telefònica, per comunicar-vos informació sobre la vostra inscripció a la nostra entitat, així com novetats, activitats, campanyes, actes organitzats i altres comunicacions que puguin resultar del vostre interès.

També us informem que les vostres dades es conservaran durant el manteniment del vincle amb l’entitat (la finalitat per a la qual es recullen) i després de la finalització de la relació, quan existeixi alguna obligació legal de conservació de dades.

Les dades personals, objecte de tractament per l’Associació de veïns i veïnes Sant Salvador de Vallformosa, Can Servitge, són les següents:

  • Dades identificadores: Nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, e-mail.
  • Dades bancàries

Les vostres dades no es comunicaran a tercers excepte pel compliment d’obligacions legals, a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al pagament de les tarifes acordades.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés a les dades objecte de tractament per l’associació, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, oposició i a la portabilitat de les dades. Així mateix, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions, recollits al RGPD (UE) 216/679, dirigint-vos per carta a la bústia número 50, del nucli de Can Servitge (Rajadell), a través del formulari de contacte.

En qualsevol cas, podreu dirigir-vos a l’autoritat de protecció de dades (www.agpd.es) per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels vostres drets.